Onze Services

Op basis van “no cure, no pay” verhelpen we snel en efficiënt problemen, die een betrouwbaar en prettig gebruik van de computer in de weg staan.

We bieden een op maat gesneden advies bij aanschaf van nieuwe apparatuur en leveren de in gezamenlijk overleg samengestelde configuratie.

  • Geen uren aan de telefoon met een helpdesk
  • Geen heen-en-weer gesleep met apparatuur naar de winkel
  • Geen vrije dagen opnemen voor een monteur
verhelpen van storingen

Een storing vindt altijd plaats op het verkeerde moment. Vaak ’s avonds of in het weekend, wanneer de helpdesk onbereikbaar is. Dan wil je een reparatie zodat je snel weer verder kunt. WitBit helpt u snel weer op weg. Ook ’s avonds en in het weekend.

onderzoek & diagnose

Niet altijd wordt een storing veroorzaakt door een kleinigheid. Soms is er meer aan de hand veroorzaakt door hetzij een virus, hetzij foutieve software, of erger, defecte hardware. Voor het onderzoeken en oplossen van problemen, schakelt u WitBit in.

back-up & restore

Een makkelijke manier om teleurstelling te voorkomen is het maken van een backup. Helaas is het maken daarvan in de thuissituatie een verwaarloosd aandachtsgebied. WitBit Services kan u hierbij adviseren en de backup-faciliteiten inrichten.

upgraden & (her)installatie

Om te zorgen dat uw huidige computer nog even mee kan zijn er diverse mogelijkheden. Wij analyseren uw apparatuur, inventariseren uw wensen als gebruiker en geven op basis daarvan een passend advies.

advies & samenstelling nieuwe systemen

Bij de aanschaf en levering van nieuwe systemen bieden wij passend advies dat is afgestemd op uw gebruik en gebaseerd op uw wensen en eisen. Daarbij rekeninghoudend met toekomstige ontwikkelingen van apparatuur en toepassingen.

installatie, beveiliging en configuratie van netwerken

Wanneer u over meerdere computers beschikt is een klein netwerk een uitkomst. Wij bieden advies en ondersteuning bij de aanleg van een dergelijk netwerk en verzorgen de inrichting en beveiliging.

extra service & garantie

Storingen vinden altijd op het meest ongelegen moment plaats. Vaak is dat ’s avonds of in het weekend, wanneer er vrijwel niemand bereikbaar is om je verder te helpen. Als je dan vervolgens toch eindelijk een helpdesk aan de lijn hebt blijken ze dat ene onderdeel net niet te ondersteunen of geen juiste oplossing te hebben.

WitBit Services staat voor u klaar om ook op die momenten, zowel ’s avonds als in het weekend, bij te springen en de storing te verhelpen. Wanneer u ons belt met een storing zullen we ernaar streven binnen 24 uur en zonder voorrijkosten bij u op de stoep te staan en u weer op weg te helpen. Onze service richt zich derhalve primair op Haarlem e.o. (circa 20 km radius). Wanneer u buiten dit gebied woonachtig bent, zal er in voorkomende gevallen volgens afspraak gewerkt worden.

WitBit Services biedt u tevens de mogelijkheid gebruik te maken van zogenaamde ‘hulp op afstand’ via telefoon en Internet. Door middel van een directe verbinding met uw computer zijn we in staat over uw schouder mee te kijken, u te begeleiden en, indien nodig, rechtstreeks handelingen uit te voeren om de problemen op te lossen. Voorwaarde is dat u een verbinding heeft met Internet. Deze manier van werken is snel, direct en goedkoop. Bovendien leert u zo beter om te gaan met de computer en kunt u voortaan kleine, vaker voorkomende problemen gemakkelijk zelf oplossen.

Onze kennis is niet onuitputtelijk. Er zijn problemen of zaken die voor ons misschien ook nog onbekend terrein zijn of zulke specifieke kennis vereisen dat we dit verder moeten uitzoeken. Uiteraard gaat u daar de kosten niet van dragen. Voor ons is dit een vruchtbare manier om onze kennis uit te breiden en u kunt voortaan op nog meer specifieke expertise rekenen.
Zo staan wij u ook graag terzijde als technisch aanspreekpunt bij bemiddeling ten aanzien van problemen en oplossingen in relatie tot leveranciers.

Computerhulp nodig? Bel nu: 06 361 512 79