Over WitBit

WitBit Services zoekt de oplossing niet alleen in het verhelpen van de storing maar ook in begeleiding van de computergebruiker om soortgelijke problemen in de toekomst te voorkomen.

We ‘repareren’ niet alleen, maar kijken over uw schouder mee en leggen uit wat er gebeurt. We tonen wat u kunt doen om een mogelijke herhaling te voorkomen en hoe een en ander in de toekomst zelf op te lossen.

Storingen verhelpen
85%
Onderzoek & Diagnose
80%
Backup & Restore
100%
Upgrades & (her)installatie
85%

Onze Doelen

Er is ogenschijnlijk maar een klein verschil tussen iets oplossen en iets repareren. Toch betreft het twee wezenlijk verschillende manieren van aanpak;  ‘oplossen’ betekent dat je ook op zoek gaat naar de oorzaak en ‘repareren’ betekent dat je alleen herstelt.

Veel problemen komen voort uit verkeerd gebruik, foutief geïnstalleerde software, verwijderde gegevens en verkeerde instellingen. Reparatie alleen is dan niet de oplossing.

WitBit Services richt zich op beide aspecten door eerst snel en efficiënt het probleem weg te nemen en, indien noodzakelijk, daarna grondig op zoek te gaan naar een structurele oplossing.

KOSTEN & BATEN

Computerhulp nodig? Bel nu: 06 361 512 79